Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 

Αγαπητέ συνάδελφε,
από την προηγούμενη εβδομάδα, η Διαδικτυακή Πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την ενημέρωση των συνταξιούχων, για τις "ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ" (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST), πλέον ΔΕΝ λειτουργεί. !!!
(Εμφανίζεται το μήνυμα: "Forbidden You are not authorized to access the requested resource."

Η ισχύουσα NΕΑ Διαδικτυακή Πύλη, για την ενημέρωση των συνταξιούχων, για τις "ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ", είναι η παρακάτω: (http://www.minfin.gr/web/31341/home)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου