Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

Πραγματοποιήθηκε και φέτος η κοπή της Βασιλόπιτας του Παραρτήματός μας και παράλληλα η βράβευση των αριστούχων τέκνων των μελών μας. Ακολούθησε ο καθιερωμένος χορός και το κέφι παρέμενε αμείωτο μέχρι και την αποχώρηση των τελευταίων φίλων ....ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Στο πλαίσιο εορτασμού των Αποκριών, η Ταξιαρχία προτίθεται να ενεργοποιήσει την Λέσχη του ΚΑΑΥ Προσκυνητών, την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας 19 Φεβ 18.
Οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή με επιλογή από το προτεινόμενο μενού, απευθείας στο ΚΑΑΥ Προσκυνητών (25330 61238), ως την Τετάρτη 14 12:00 Φεβ 18.
ΟΡΕΚΤΙΚΑ
α. Πατατοσαλάτα
β. Γάμπαρι Σαγανάκι
γ. Μύδια Σαγανάκι
δ. Χταπόδι Ξιδάτο
ε. Παζάρι
στ. Λαγάνα (Μικρή – Μεγάλη)
ζ. Σαλάτα Πολίτικη
η. Φασόλια Πιάζ
θ. Μελιτζανοσαλάτα
ι. Ταραμοσαλάτα

2. ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
α. Καλαμαράκια Τηγανιτά με Πατάτες Τηγανιτές
β. Μυδοπίλαφο
γ. Γαρίδες Τηγανιτές
δ. Σουπιές με Σπανάκι
ε. Χταπόδι με κοφτό Μακαρονάκι

3. ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ
α. Χαλβας Σιυσαμένιος
β. Φρουτοσαλάτα 2 ατόμων
4. ΤΗΣ ΩΡΑΣ
α. Μπιφτέκι
β. Κοτοσουβλάκι
γ. Σουβλάκι Χοιρινό

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Παρανόμως παρακρατηθείσες κρατήσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Α.Σ. 6/18. Αθήνα 24 Ιαν. 2018
Γνωρίζεται στα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. ότι μπορούν να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) ,το παρακάτω αίτημα που αφορά στις παρανόμως παρακρατηθείσες κρατήσεις υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης και Εισφοράς Αλληλεγγύης.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσέλευση στο ΓΛΚ και για αποφυγή ταλαιπωριών , είναι δυνατή η αποστολή του αιτήματος με συστημένη επιστολή στο ΓΛΚ/Τμήμα Στρατιωτικών Συντάξεων, στη Διεύθυνση Κάνιγγος 29 Αθήνα, ΤΚ 10682 .
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΑΙΤΗΜΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
Α.Μ. Συνταξιούχου:
ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ/ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΘΕΜΑ: Εσφαλμένος υπολογισμός των παρανόμως παρακρατηθέντων από τη σύνταξή μου, ως μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.
Αθήνα,........................
1. Όπως είναι γνωστό, με την διάταξη του άρθρου 2 του Ν.4501/2017 (ΦΕΚ Α’ 178/22.11.2017) ορίστηκε ότι : «Ποσά που παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011 (Α’226), 4051/2012 (Α’40) και 4093/2012 (Α’222) και της ΚΥΑ 476/2012 (Β’499), επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους. Η επιστροφή θα καταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017».
2. Σε εφαρμογή της νομοθετικής αυτής πρόβλεψης και μετά τις σχετικές διευκρινίσεις του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ του ΕΦΚΑ με αριθ. πρωτ. Σ60/40/1561832/30.11.2017 (ΑΔΑ:ΩΖΝ0465ΧΠΙ-ΦΒΔ), διαπίστωσα ότι στον τραπεζικό μου λογαριασμό, στον οποίο κατατίθεται το ποσόν της μηνιαίας κύριας σύνταξής μου, έχει πιστωθεί, εκτός από το ποσόν της σύνταξής μου μηνός Δεκεμβρίου 2017 και το ποσόν των ...................ευρώ, που προφανώς επιχειρεί να καλύψει την ως άνω πρόβλεψη του άρθρου 2 του Ν.4501/2017.
3. Όμως, η κατάθεση του ως άνω ποσού δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε σχετική ανάλυση που να αποδεικνύει τον τρόπο υπολογισμού του: αγνοείται η χρονική (μηνιαία) σύνθεση του πιστωθέντος ποσού των .................ευρώ, με συνέπεια ο υπολογισμός του ποσού αυτού να εμφανίζεται ως σαφώς αυθαίρετος και πάντως ως μη ανταποκρινόμενος στην πραγματικότητα.
4. Πράγματι, με βάση τους υπολογισμούς που έχω πραγματοποιήσει ο ίδιος, το αληθές ποσόν που έχει παρακρατηθεί επί των ακαθαρίστων ποσών της κύριας σύνταξής μου κατά το προβλεπόμενο από τον νόμο χρονικό διάστημα, υπερβαίνει κατά πολύ το πιστωθέν ως άνω ποσόν των ....................ευρώ.
5. Με βάση τα παραπάνω,
ΖΗΤΩ
α. Να προβείτε σε αναλυτικό επανακαθορισμό του πράγματι παρακρατηθέντος παρανόμως ποσού από την κύρια σύνταξή μου, κατά τα χρονικά διαστήματα που προβλέπει το άρθρο 2 του ν.4501/2017, υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.
β. Να με πληροφορήσετε, με σχετικό ενημερωτικό Πίνακα, περί της σύνθεσης ανά μήνα και έτος του πραγματικού αυτού ποσού και
γ. Να μεριμνήσετε για την άμεση πίστωση στον τραπεζικό μου λογαριασμό, της διαφοράς μεταξύ του ήδη πιστωθέντος ποσού και του πράγματι, ως άνω, παρακρατηθέντος παρανόμως και συνεπώς οφειλομένου.
δ. Συναφώς αιτούμαι την διακοπή των παράνομων κρατήσεων της εισφοράς αλληλεγγύης.
ε. Επίσης αιτούμαι την επιστροφή των ήδη παρανόμως κρατηθέντων, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο ΑΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ
Εκ της Ε.Α.Α.Σ.